بازداشت یکی از استانداران پیشین خوزستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، استاندار اسبق خوزستان با اتهام اقتصادی و به دستور مقام قضایی بازداشت شد.

در حال حاضر جزئیات بیشتری درباره پرونده این شخص و اتهامات او منتشر نشده است.